ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління - генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даліба Олександр Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Технічний директор ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.08.2014, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією, Статутом та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Призначено рішенням Наглядової ради (протокол №188) від 20.08.2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюкова Тетяна Вікторівна.
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПРАТ "РОСАВА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Головний бухгалтер ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логвиненко Ігор Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Технічний директор ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бежанов Павло Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з постачання ПРАТ "РОСАВА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Директор з постачання ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дьоміна Олена Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з персоналу та адміністрування ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 років. Попередні посади: Директор з персоналу та адміністрування ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мегедь Олена Георгіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник комерційного директора з маркетингу ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7 років. Попередні посади: Заступник комерційного директора з маркетингу ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Сергій Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ "ВАЛСА ГТВ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Заступник директора ТОВ "ВАЛСА ГТВ".


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяденко Володимир Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з охорони праці та екології ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 3 рокм
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду.. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Директор з охорони праці та екології ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Балан Людмила Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника ПЕВ ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом тп положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Заступник начальника ПЕВ ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купова Людмила Єгорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник ПЕВ ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6 років. Попередні посади: Начальник ПЕВ ПРАТ "РОСАВА".


1) посада* Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Юрій Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник бюро внутрішнього аудиту ПРАТ "РОСАВА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. ЗНепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 10 років. Попередні посади: Начальник бюро внутрішнього аудиту ПРАТ "РОСАВА".


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління - генеральний директорДаліба Олександр Анатолійовичд/н000000
Член ПравлінняСердюкова Тетяна Вікторівна.д/н000000
Член ПравлінняЛогвиненко Ігор Григоровичд/н000000
Член ПравлінняБежанов Павло Сергійовичд/н000000
Член ПравлінняДьоміна Олена Володимирівнад/н000000
Член ПравлінняМегедь Олена Георгіївнад/н000000
Голова Наглядової радиБондаренко Сергій Олексійовичд/н000000
Член Наглядової радиДяденко Володимир Михайловичд/н000000
Член Наглядової радиБалан Людмила Володимирівнад/н000000
Член Наглядової радиКупова Людмила Єгорівнад/н000000
Ревізор акціонерного товаристваКовтун Юрій Яковичд/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0