ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №759325
3. Дата проведення державної реєстрації 07.12.1998
4. Територія (область)* Київська область
5. Статутний капітал (грн) 1044387756
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3627
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.11 - Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 - Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
2) МФО банку 300012
3) Поточний рахунок 26005601002817
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
5) МФО банку 300012
6) Поточний рахунок 26005601002817