ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2749459 X X
у тому числі:
Банківський кредит16.02.200927494592327.02.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 2031 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
не існує зобов'язань за облігаціямид/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
не існує зобов'язань за іншими цінними паперами, в тому числі похідними цінними паперамид/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
не існує зобов'язань за сертифікатами ФОНд/н00д/н
за векселями (всього) X 2031 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
не існує зобов'язань за іпотечними цінними паперамид/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
не існує зобов'язань за фінансовими інвестиціями у корпоративні правад/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 2751490 X X
Опис в інші зобов'язання врахована поточна кредиторська заборгованість за за товари, роботи, послуги та поточна заборгованість за одержаними авансами.