ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1850892 1745331 0 0 1850892 1745331
будівлі та споруди 1359204 1299927 0 0 1359204 1299927
машини та обладнання 358827 330148 0 0 358827 330148
транспортні засоби 4112 3630 0 0 4112 3630
земельні ділянки 128749 111626 0 0 128749 111626
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1850892 1745331 0 0 1850892 1745331
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): д/н Первісна вартість основних засобів: 4 287 716 Ступінь зносу основних засобів: 59,29% Ступінь використання основних засобів: основні засоби повністю використовуються в виробничій діяльності. Сума нарахованого зносу: 2 542 385 грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зносом основних засобів Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існує обмежень.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 539239 1149033
Статутний капітал (тис.грн.) 1044388 1044388
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1044388 1044388
Опис Відємна різниця між розрахунковою вартістю чистих актитів за 2017 рік (539 239 тис.грн) і статутним капіталом (1044 388 тис.грн) становить мінус 505 149 тис.грн, тобто вартість чистих активів невідповідає вимогам Цивільного кодексу України
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.