ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N з/п Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента Вид дії: викуп / продаж Кількість акцій, що викуплено / продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено / продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1д/н["0" - відсутнє у довіднику]00д/нд/нд/н0
протягом звітного періоду товариство не викупало власні акції.

___________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.